Sök till Skrivarskolan

Sök till Skrivarskolan!

Vi kommer att göra ett urval bland de sökande. Vi letar efter sökande som:

  • är positiva till att arbeta med texter och övningar i grupp
  • är intresserade av och nyfikna på andras texter
  • är intresserade av att testa skriva i olika litterära genrer 
  • har berättarglädje, motivation och ambition
  • har driv och språklig nyfikenhet

Skrivarskolans årskurs 1

Du måste komplettera din ansökan med ett personligt brev och egna texter (5 sidor).

Utifrån de texter du bifogar och ditt personliga brev gör vi bedömningen om vi kan erbjuda dig det som du förväntar dig. Berätta i ditt brev varför du vill studera på Skrivarskolan. Vad är din motivation? Hur ser dina visioner och planer ut?

Skrivarskolans årskurs 2 och kreativt friår

Du måste komplettera din ansökan med ett personligt brev, en detaljerad projektplan samt 10 sidor ut ditt skrivprojekt.

Ansök med 10 sidor ur ditt projekt och bifoga en utförlig beskrivning om hur du tänker jobba (vidare) med ditt projekt under året. Berätta i ditt personliga brev vilka förväntningar du har på dig själv, de andra deltagarna, lärarna, skolan.

Var och när söker jag?

Du söker till Skrivarskolan via vår huvudsite. Det är möjligt att söka till Skrivarskolan fram till den 8 maj 2020. Ansökningar inkomna efter den 8 maj 2020 behandlas som reserver.