Sök till Skrivarskolan

Sök till Skrivarskolan! 

Höstterminen: 23/8-22/12 2021. Vårterminen: 10/1-10/6 2022.

Vi kommer att göra ett urval bland de sökande. Vi letar efter sökande som:

  • är positiva till att arbeta med texter och övningar i grupp
  • är intresserade av och nyfikna på andras texter
  • är intresserade av att testa skriva i olika litterära genrer 
  • har berättarglädje, motivation och ambition
  • har driv och språklig nyfikenhet

Skrivarskolans basår

Du måste komplettera din ansökan med ett personligt brev och egna texter (5 sidor).

Utifrån de texter du bifogar och ditt personliga brev gör vi bedömningen om vi kan erbjuda dig det som du förväntar dig. Berätta i ditt brev varför du vill studera på Skrivarskolan. Vad är din motivation? Hur ser dina visioner och planer ut?

Observera att Basåret inte går att söka som distanskurs, även om vi har en beredskap att gå över till distansundervisning vid behov.

Skrivarskolans projektår

Du måste komplettera din ansökan med ett personligt brev, en detaljerad projektplan samt 10 sidor ut ditt skrivprojekt.

Ansök med 10 sidor ur ditt projekt och bifoga en utförlig beskrivning om hur du tänker jobba (vidare) med ditt projekt under året. Berätta i ditt personliga brev vilka förväntningar du har på dig själv, de andra deltagarna, lärarna, skolan. 

I din ansökan anger du också om du söker till heltidskursen på plats, eller till distanskursen på halvfart.

Hur söker jag?

Du söker till Skrivarskolan via vår huvudsite