Linus Walleij (1994-1995)

  • Copyright finns inte (1994)
  • Att använda GNU/Linux (Studentlitteratur 2004)