Le poisson – En slev jämntjockt

Le poisson – En slev jämntjockt

Skrivarlinjen åk 1, 1991-1992

Jonas Andersson
Klara Björk
Jenny-Ann Brodin
Åsa Eriksson
My Fridh
Helena Hölerman
Michael Karlsson
Pernilla Nilsson
Maria Oscarsson
Anna Ståhl
Roland Thelin
Fredrik Virtanen
Pernilla Wallentin