Kvarnby Litt. Årsbok 2020 – Av ord är du kommen

Skrivarskolan, 2019-2020

Amanda Adotter
Jerker Andervad
Anna Charlotte
Hanna Bolander
Alexander Brauer
Matilda Grähs
Felicia Holst
Jox
Magnus Reeth Leeman
Mimmi Lidbeck
Fredrik Lidén
Zelda Ljungmark
Lou Mattei
Sara Mauritzon
Hanna Osvald Sahlin
Karin Wennberg
Kasper-Uno Windh