Kurser

Skrivarskolan i Malmö

Skrivarskolan i Malmö är för dig som vill…

  • prata om texter med intresserade likasinnade
  • nå ut med ditt skrivande
  • hitta ditt språk
  • hitta ditt uttryck

Skrivarskolan i Malmö är för dig som vill ha tid och utrymme att verkligen testa hur stor del av ditt liv skrivandet ska ta.

Skrivarskolan i Malmö är en ettårig kurs (Basår) med möjlighet till ett andra och ett tredje år (Projektår).

Observera att både Basår och Projektår på heltid i normalfallet läses på plats medan Projektår på halvfart är en distanskurs. 

Skrivarskolans basår

Du testar att skriva i olika genrer, du lär dig hantverket och du blir en bra läsare, både av andras och dina egna texter. Du lär dig stå för dina texter på scen.

Skrivhantverket
Vi delar in året i tre delar. Inledningsvis arbetar vi med dikt – bundet/obundet, rim och rytm, lek och allvar. Därefter arbetar vi med ett manus, både för scen och för film. Slutet av höstterminen ägnar vi åt ett diktprojekt som mynnar ut i en diktsamling. Vårterminen handlar om prosa. Vi tittar på komposition, berättarperspektiv, karaktärsbeskrivning, rytm. Hur bygger man en novellsamling? Hur håller man tråden i en roman?

Textsamtal
Varje vecka skriver du en veckouppgift, som distribueras till och läses av övriga deltagare i mindre grupper. Här blir din text behandlad av intresserade och aktiva läsare. Du lär dig ge och ta konstruktiv kritik, du blir en säkrare skribent och en bättre läsare.

Scenframställning
Att läsa inför publik – hur vågar man? Hur gör man? Vad läser man? Vi tränar tanke och teknik, röst och avslappning. Uppläsningar på och utanför skolan ingår.

Årsbok
Under vårterminen ställer vi samman en årsbok med texter som skrivits under kursen.

Författarbesök
Ett återkommande inslag under kursen är de författare vi bjuder in för samtal, intervjuer eller workshops. Även förlagsrepresentanter, översättare eller andra litterära aktörer kan vara intressanta för oss att bjuda in.

Prag
På våren gör vi en resa till Prag. Vi stannar borta en vecka, vi besöker såväl turistfällor som mer okända delar av staden och vi skriver naturligtvis hela tiden.

Skrivarskolans projektår

Du arbetar på ett eget projekt med hjälp av lärare och kurskamrater. Kanske påbörjade du ett större projekt i Skrivarskolans basår, och du vill ha hjälp och utrymme att färdigställa materialet. 

Du kan också söka direkt till Skrivarskolans projektår om du t ex gått en skrivarutbildning på annan ort tidigare.

Du söker med 10 sidor ur ditt projekt plus en beskrivning över hur du tänker arbeta. Vi vill också ta del av ditt mål med året.

OBS! På grund av rådande pandemi har projektåret 2020-2021 varit helt på distans. 

 

Skrivarskolans projektår på distans

Kanske har du gått Skrivarskolans basår och projektår hos oss på Skrivarskolan tidigare. Men det är inte ett krav.

Du har ett skrivprojekt på gång, och du vill ingå i en grupp med likasinnade plus handledare som textsamtalar en förmiddag varannan vecka.

Har du slut på folkhögskole-CSN, så är det möjligt att gå kursen på halvfart.

Tillsammans med ansökan skickar du en beskrivning av ditt projekt och ditt mål med kursen. Vi vill också ha tio sidor ur ditt projekt.