Skrivarskolans kurser byter namn

Från och med hösten 2020 byter Skrivarskolan namn på sina kurser. 

Årskurs 1 byter namn till Skrivarskolans basår, årskurs 2 byter namn till Skrivarskolans projektår och årskurs 3 byter namn till Skrivarskolans projektår på distans.

Observera att Skrivarskolans basår samt projektår bedrivs på heltid och på plats. Om det vid höstterminens start fortfarande finns restriktioner pga Corona, så kommer kurserna att bedrivas på distans tills det är möjligt att återgå till platsundervisning. 

Den obligatoriska fysiska träffen i början av Skrivarskolans projektår på distans kan komma att flyttas fram vid eventuellt restriktioner gällande Corona. Vi garanterar att ingen kurs ställs in till följd av Corona.